(b) Overkørsel 53


Overkørslen omtales et sted som "53" og et andet sted som "52c". Undersøges nærmere.

___________
Noter: Se her.