Km 33,5-37,0 Margrethelund-Møgelkjær


Geodatastyrelsen. Målt 1878 og 1879. Der må være indtegnet senere rettelser, for, som man kan se, er den midlertidige jernbane mellem Margrethelund og Møgelkjær tegnet ind. I den røde cirkel øverst ses krydsningen mellem jernbanen Aalestrup-Viborg og vejen mellem Jegstrup og Viborg, hvor senere Margrethelund Trinbræt etableredes. Den endelige løsning fra 1896 blev, at jernbanen til Viborg svingede mod øst lige syd for vejen mellem Jegstrup og Viborg. I den røde cirkel nederst ses Aalestrupbanens tilslutning til strækningen Skive-Viborg. Som det fremgår, har der været en række overkørsler mellem Margrethelund og Møgelkjær. Om disse har haft numre, vides i skrivende stund (27. april 2017) ikke. Undersøges nærmere. Det vides i skrivende stund (27. april 2017) heller ikke, om en eller flere af overkørslerne har haft bevogtning. Især overkørslen for landevejen mellem Holstebro og Viborg midt på kortet umiddelbart øst for Frederiksminde burde måske kandidere til bevogtning. Undersøges nærmere.

___________
Noter: Se her.