Km 23,6 Kjølsen::Punktnedslag:

6. oktober 1935: Kølsen Sidespor ⧗ ligger ved Kølsen B.626)
20. september 1938: Kølsen Sidespor ⧗ ligger ved Kølsen T.244)
1. oktober 1938: "Fodanmærkningen [i tjenestekøreplanen] angående Kølsen Sidespor slettes." 245)

Geodatastyrelsen. Målt 1879, sidst rettet 1937, udgivet 1940.
___________
Noter: Se her.