Overkørsel 113"Ved Overkørsel 113, Viborg-Aalestrup, er [i finansåret 1. april 1929- 31. marts 1930] fuldført et automatisk Advarselssignalanlæg."107)

___________
Noter: Se her.