Overkørsel 106 vogterhus 7I dag skal vi nøjes med at se et billede af vogterhus nr. 7 mellem Aalestrup og Viborg. Nærmere betegnet mellem Nederhede trinbræt (mod nord) og Kjølsen billetsalgssted og sidespor (mod syd). Vogterhuset lå/ligger på nordsiden af Hjarbæk Fjord lige nord for det sted, hvor jernbanen på en dæmning og bro passerer Hjarbæk Fjord.

Ifølge længdeprofilet fra 1950 lå vogterhuset ved overkørsel nr. 106, der ifølge længdeprofilet var en "privat vej for flere" og "niveauoverkørsel uden lukkeindretning og uden automatisk advarselssignal". Hvornår overkørslen blev nedlagt og hvornår vogterhuset mistede sin funktion og blev udlejet/solgt, ved jeg ikke. Ifølge det originale ejendomskort fra 1893 er vogterhuset opført som "Formandshus". Huset var/er placeret på en bakketop umiddelbart nord for overkørsel 106. Vogterhusene på strækningen Aalestrup-Viborg er længehuse. Nogle er placeret med den lange side parallelt med jernbanen. Nogle er placeret med gavlen parallelt med jernbanen. Vogterhus 7 havde gavlen parallelt med jernbanen.

Vogterhus 7 har måske mistet sin funktion i 1955 eller senest i 1955. På det originale ejendomskort har den ledende landinspektør i 1955 anført:

Udsnit af originalt ejendomskort. Arkivkopi: Thomas Boberg Nielsen.

Vogterhus 7 har nok en af de bedste vogterhusudsigter i Danmark - hvis ikke den bedste. Huset er som nævnt placeret på en bakketop og herfra er der frit udsyn mod syd og sydvest over Hjarbæk Fjord.

Kilde: Geodatastyrelsen. Målt 1879, sidst rettet 1916, udgivet 1917.

Jeg googlede lidt rundt og fandt dette luftfoto af ejendommen. Billedet stammer fra en salgsannonce og er sandsynligvis taget i 2006:

Vogterhus 7. Grusvejen nederst til venstre er den tidligere jernbanestrækning. Nederhede er til højre i billedet og Kjølsen er til venstre i billedet.

MO 554 med udflugtsrangertræk nærmer sig overkørsel 106 fra syd i april 1988. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg Schmidt for at billedet må vises her.

Vogterhus 7 set fra syd 23. marts 2015. Overkørsel 106 lå forrest i billedet og vejen hertil lå på det viste græsareal op til venstre. Ejendommen er stærkt om- og udbygget. Det originale hus' østlige gavl vendte ud mod jernbanen og så vidt jeg kunne se, indgår nævnte bygningsdel stadig i huset, hvilket afsløres af murstenenes forbandt. Klik på billedet for højere opløsning. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Udsnit af originalt ejendomskort 1893. Vogterhus 7 i det røde cirkel og overkørsel 106 umiddelbart til venstre herfor. Bemærk, at husets vindfang ligger bort fra banen. På f.eks. strækningen Randers-Aalborg (der dog har en anden og meget ældre type vogterhuse), ligger/lå vogterhusenes vindfang mod banen Arkivkopi: Thomas Boberg Nielsen.

MO 554 med udflugtsrangertræk passerer broen for Skals Aa på vej mod syd i april 1988. Det hvide hus med rødt tag i baggrunden til venstre for rangertrækket er vogterhus 7. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Godstog trukket af MT 159 for sydgående nærmer sig broen over Skals Å ca. 1975. I baggrunden vogterhus 7. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Henrik Stissing Jensen. Tak til Henrik for at billedet må vises her.