Vogterhus 5a::


I skrivende stund (29. april 2017) er eneste dokumentation for, at der har eksisteret et vogterhus med nummeret "5a" ovenstående udsnit af længdeprofilet fra 1950 ("Enkelte rettelser august 1975"). Vogterhuset er ikke at finde på ejendomskortet, på matrikelkortene eller i sagsakter på Landsarkivet for Nørrejylland fra DSB 2. distrikt eller fra DSB Baneområde Herning. Min hypotese er i skrivende stund (29. april 2017), at der er tale om et hus, som lå "ude i byen" et eller andet sted i eller uden for Skals og som er anskaffet for at afbøde den boligmangel, som herskede på et tidspunkt. Der er i skrivende stund (29. april 2017) intet der tyder på, at vogterhuset skulle have haft tilknytning til overkørslerne 88, 89 eller 90. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Arbejdsnote: Der er sandsynligvis tale om ejendommen Ejstrupvej 24, matrikel nr. 1h i Skals, som DSB købte i 1949 som bolig for en baneformand. Arkiv: RA 0041 pakke 1671.

Vogterhus 5a beliggende Ejstrupvej 24 i Skals fotograferet 30. januar 2018. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.