Løgstørbanen::


"Løgstørbanen" er en populærbetegnelse for de to forskellige strækninger Viborg-Aalestrup (privatejet) og Aalestrup-Løgstør (statsejet). Tidligere var delstrækningen Aalestrup-Løgstør en del af strækningen Hobro-Aalestrup-Løgstør. Efter at delstrækningen Hobro-Aalestrup blev nedlagt i 1966, opstod betegnelsen "Løgstørbanen", der - som nævnt - bestod af de to forskellige strækninger Viborg-Aalestrup (privatejet) og Aalestrup-Løgstør (statsejet).

___________
Noter: Se her.