Overkørsel 72 vogterhus 5::


"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 330,Nørager , lejebolig i hus 5, Nørager-Simested, leje 20 kr mdl. Stillingen ved kolonne 330 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Lejeboligen til stillingen ved kolonne 330 bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter"
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

Set fra nordøst mod sydvest. Forrest overkørsel 71 og i baggrunden overkørsel 72. Begge overkørsler har advarselsanlæg. Ved overkørsel 72 på den anden side af vejen og til højre for jernbanen ses perronen for Boldrup trinbræt. Samme sted til venstre for banen inde i træerne anses vogterhus 5. Billedet er angiveligt optaget i 1955. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object577683.

Overkørsel 72 set fra sydvest mod nordøst 19. maj 1966. I baggrunden overkørsel 71. Fotograf: Erik V. Pedersen. Tak til Erik for at billedet må vises her.

Nummerskiltet fra overkørslen overlevede og er her fotograferet i december 2019. Skiltet er i privat eje. Fotograf: Kim Jensen. Tak til Kim for at billedet må vises her.

___________
Noter: Se her.