Overkørsel 62 vogterhus 4b


"1 stilling som baneformand (14. lkl) ved kol 330, Nørager, lejebolig i hus 4 b, Nørager, leje 32 kr mdl. Stillingen ved kol 330, Nørager, er ledig fra 1. november d å. Boligen i hus 4 b, Nørager, bliver først ledig fra det tidspunkt, den nuværende lejer udflytter."
(Vingehjulet 11 årgang nr. 23, 10. september 1954)
___________
Noter: Se her.