(g) Overkørsel 4 vogterhus 1


Vogterhuset lå i km 2,8. [Kildehenvisning følger].

Opslag af ledig stilling.

"1 stilling som banenæstformand (15. lkl) ved kol 329, Døstrup Himmerland (vedkommendes hustru kan, hvis hun findes egnet dertil, blive antaget som ekstraledvogterske ved overkørsel 4, Hobro-Døstrup Himmerland, for et vederlag af f t 6 kr 45 øre pr dag og fri bolig i hus 1). Stillingen ved kolonne 329 vil blive besat ved designering. Ved forslag til normeringslov for finansåret 1953/54 vil der blive søgt hjemmel til, at denne designering regnes lig med udnævnelse i stillingen ved fastsættelse af anciennitet i henseende til lønning og pension. Ekstraledvogterskepladsen ved kol 329 bliver ledig fra 1. december d å."
(Vingehjulet 10. årgang nr. 1, 10. oktober 1952)

___________
Noter: Se her.