RemiseTil højre vogterhus 18b og til venstre herfor remisen. 1987. Fotograf: Lars Lindhard. Tak til Lars for at billedet må vises her.

Til højre i billedet oppe på toppen af bakken ses vogterhus 18. Overkørsel 327 ligger uden for billedets højre kant (bom og advarselsanlæg ses lige bag ved remisen midt i billedet). 19. maj 1966. Fotograf: Erik V. Pedersen. Tak til Erik for at billedet må vises her.


___________
Noter: Se her.