Overkørsel 186 vogterhus 12::


Billedet her er lidt pudsigt - det har form og stivhed som et postkort, men det har ikke postkortangivelser på bagsiden, der er helt blank. Jeg købte det af en sælger, der ikke vidste, hvilken by vi ser på postkortet. Det tog mig nogen tid af finde ud af, at det er Aars. Men når først man ved det, er det jo ganske let. Billedet er formentlig taget før 31. marts 1969, der var tidspunktet for nedlæggelse af privatbanestrækningen Svenstrup Jylland-Hvalpsund. Det ser ud til at privatbanen stadig er i brug, idet den halve englænder (S12/S11) i den røde cirkel nummer to fra venstre er privatbanens krydsning med strækningen Hobro-Løgstør. (Et efterfølgende kig på www.evp.dk afslører, at billedet må være taget før 22. august 1967, idet EVP har et tilsvarende postkort på sin side og EVP's postkort er poststemplet 22. august 1967.) I de røde cirkler ser vi fra venstre mod højre: 1) Overkørsel 189 2) Sporkrydset nævnt ovenfor 3) Vogterhus 12 ved overkørsel 186 4) Posthuset 5) Hovedbygningen. I den gule cirkel længst til højre ses pakhuset. I den gule cirkel nederst i billedet ses nederst Hus 12c og i samme cirkel øverst Hus 12b. I den gule cirkel næstnederst ses Hus 12a. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Her kigger vi fra vest mod øst ned ad Himmerlandsgade. Bygningen til højre er Aars Hotel. På det tomme græsareal ligger i dag Himmerlandsgade 110A. Sporet på billedet er strækningen Svenstrup-Aars med Svenstrup mod venstre og Aars mod højre. Sporet Løgstør-Hobro er ikke kommet med på billedet - det befinder sig for neden udenfor billedet. De to strækninger krydsede hinanden i niveau uden for billedets venstre kant. Senere blev sporgeometrien ændret, således at det viste spor kom til at ligge på strækningen Løgstør-Hobro. Umiddelbart uden for billedets højre kant befinder overkørsel 186 sig. Fotografen står med ryggen til vogterhus 12. Postkort. Postgået 5. august 1915. "M. M. Eneret." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
2012 medio oktober: Vogterhus 12 blev revet ned.

Nordjyske Stiftstidende 4. november 2012. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.___________
Noter: Se her.