Overkørsel 226
Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "Fremdeles er følgende private Overkørsler nedlagt: (...) 226, Hobro-Løgstør."125)

___________
Noter: Se her.