Km 24,2 Aalestrup

 
 
Aalestrup skematisk sporplan uden angivelse af årstal.

Aalestrup station. Et lidt atypisk billede: 5 vogne i spor 2 - men uden lokomotiv. Postkort. År? Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

    "Der var i Efteraaret 1909 Tale om, at Statabanerne vilde flytte en Del af deres i Aalestrup boende Personale til Herning. I den Anledning blev det i et Bestyrelsesmøde vedtaget at sende to Mand til København for, som det hedder i Protokollen, "paa den Maade mere effektfuldt at at arbejde for Sagen: at beholde disse 14 Familier her i Byen". Hvad Resultat de to Mænd fik af deres Rejse, ses ikke, men de 14 Familier blev i hvert Fald ikke forflyttede, hvad enten det nu skyldes Protesten eller andre Grunde.
    Men Spørgsmaalet kom paa Bane igen i Efteraaret 1914. Der blev atter sendt to Mænd til København, der blev samlet Underskrifter paa et Andragende til Ministeriet om at beholde Personalet her i Byen, og der blev til Trafikbestyrelsen i Struer ogsaa sendt et saadant Andragende, hvori - som det synes med god Grund - fremstilles, hvilken blodig Uret denne Forflyttelse vilde være for Aalestrup By. Men denne Gang hjalp intet. I Foraaret 1915 blev ca. 14 Familier flyttede bort fra Aalestrup. Selvfølgelig betyder dette noget i en saadan lille By, men dog ikke saa meget, som man havde frygtet for, og ganske kort Tid efter var de tomme Lejligheder fyldte igen."201)

DSB MQ 523 netop ankommet til Aalestrup fra Viborg ca. 1951. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Hans True. Tak til Hans for at billedet må vises her.


Nordjyske Stiftstidende 27. november 2013. Artiklen kan i højere opløsning ses her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Bjerregrav, Faarup (uf), Onsild (uf), (...) Ellidshøj (...) Filskov, Tofterup, (...) Aalestrup (uf), Aars (uf), Gjern (uf) (...) Opførelse af Tjenestebolig for Portører og Banearbejdere."123)

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Faarup (uf), Aalborg (uf), (...) Aalestrup (uf), (...) Opførelse af Tjenestebolig for Assistenter og Kontrolører."124)

Fra DSB's årsberetning 1. april 1919-31. marts 1920: "I Driftsårets Løb er der paa nedennævnte Stationer m. m. foretaget bygningsarbejder som nedenfor angivet: (...) Aalestrup (uf), (...) Tilvejebringelse af Bolig for Lokomotivførere."124)


___________
Noter: Se her.